Password:   Sh@re3ElM0unt@zah

Clotheslined / Best first experimental Short Film / Patrick Chemali / 00:09:04 / Lebanon

Clotheslined

A chronicle of the life of an average Lebanese family across decades, illustrated through what is witnessed on their clothesline

Çamaşır ipi

Sıradan bir Lübnanlı ailenin onlarca yıllık yaşamının, çamaşır iplerinde tanık olunanlarla resmedilen bir tarihçesi